Ik verkoop de domeinnaam en website https://film.eu.com/


  • de website is gemaakt in WordPress
  • de website is nieuw
  • het is een Engelstalige blog met artikelen over de filmwereld
  • de blog bevat 31 berichten met in totaal 19.852 woorden (zie bijlage)
  • er zijn bijna geen domeinnamen meer vrij met het woord "film"
  • de website staat nog niet in Google Analytics, maar wel al in Google Search Console sinds 1 september 2022, de resultaten daarvan kan je bekijken via deze link


De prijs is exclusief BTW. De BTW kan verlegd worden indien je over een geldig BTW nummer beschikt buiten België, binnen de EU. De website en domeinnaam worden overgedragen bij ontvangst van betaling.

Film.eu.com | 31 berichten | 19.852 woorden | Weinig domeinnamen nog vrij met film-film-jpg