Privacybeleid Sitedeals.nl

Algemeen

Dit is het privacybeleid van Job Schneider Holding BV ('Sitedeals.nl'). Sitedeals.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

In het kort

Sitedeals.nl verzameld en verwerkt louter en alleen persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website- het leveren van de dienst, als goed huisvader te kunnen optreden en de huisregels en/of gebruikersvoorwaarden te kunnen handhaven. Sitedeals.nl deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

Welke gegevens verzameld en verwerkt Sitedeals.nl

Actief verstrekte persoonsgegevens

Van aktief verstrekte gegevens is alleen sprake indien je een email aan ons stuurt, of een account aanmaakt.

Sitedeals.nl verwerkt de volgende aktief verstrekte persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Email adres
 • Overige (optionele) gegevens die in het account in te vullen zijn
 • Persoonsgegevens voor zover opgenomen in door jou geplaatste advertenties en of forum discussies
 • Persoonsgegevens voor zover deze via priveberichten zijn uitgewisseld
 • Persoonsgegevens over het gedrag op de website zoals opgelegde sancties, of waarschuwingen
 • Persoonsgegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting
 • Correspondentie via de website of correspondentie die ons wordt toegezonden

Passief verstrekte persoonsgegevens

Passief verstrekte persoonsgegevens zijn gegevens die zonder menselijke tussenkomst aan Sitedeals.nl worden verstrekt. Voor zover mogelijk worden passief verstrekte persoonsgegevens anoniem gebruikt.

Sitedeals.nl verwerkt de volgende passief verstrekte persoonsgegevens:

 • IP adres

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je aktief of passief aan sitedeals.nl hebt verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om de dienst te kunnen aanbieden
 • Om een administratie bij te houden van alle leden van de website
 • Om fraude en misbruik te voorkomen
 • Om contact te onderhouden
 • Om in geval van financiele transacties met Sitedeals.nl een financiele administratie bij te houden en een factuur te kunnen sturen

Ontvangers

Sitedeals.nl publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de website. Bij het invullen van je profiel staat vermeld welke gegevens niet worden gepubliceert. Afhankelijk van je overige privacy instellingen, ingesteld in je account, zijn deze gegevens toegankelijk voor alle bezoekers op de website. De door je geplaatste advertenties of discussies zijn toegankelijk voor alle bezoekers. Sitedeals.nl verkoopt of deelt geen persoonsgegevens aan derden. Sitedeals.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de gegevensverwerking van websites van derden waar mogelijk naar doorgelinkt wordt. Sitedeals.nl is ook niet verantwoordelijk voor eventuele verwerking van jou openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van de website.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegeven's die sitedeals.nl verwerkt zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. In beginsel wordt de inhoud die je plaatst op sitedeals.nl bewaart zolang je account in stand blijft. Indien je je account laat opheffen zal Sitedeals.nl de aan je account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat geplaatste content op de website niet door bezoekers naar jou persoon herleidbaar zijn. Sitedeals.nl bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je account in stand blijft of zolang de wet voorschrijft. Indien daarvoor aanleiding is kan sitedeals.nl de gegevens langer bewaren.

Inzage correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is in te zien en te corrigeren in je profiel pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijks kun je via de contact pagina een gespecificeerd verzoek doen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In beginsel zal Sitedeals.nl binnen vier weken op een verzoek reageren. In het geval van verzoek tot verwijdering zal Sitedeals.nl zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren, of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. In het geval Sitedeals.nl niet of onvolledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Sitedeals.nl de verzoeker vragen om nadere specificatie. De uitvoering van het verzoek zal in dat geval worden opgeschort totdat de verzoeker deze nadere specificatie heeft verstrekt.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 Mei 2018.

Inloggen

Inloggen