Voor ons bedrijf S&H Uitgeverij zoeken we een klantenservice welke minimaal 5 dagen per week de klantenservice kan afhandelen.

We willen dat dit een freelancer is, niet een bedrijf.

Geheimhoudsverklaring dient getekend te worden.

Er wordt gewerkt in Trengo, een klantenservice systeem. Daarnaast krijg je toegang tot enkele systemen.

De verwachting is dat de klantenservice 10 á 15 uur per week kost. Dit kan meer worden in de toekomst.

Je krijgt standaard antwoorden en een handleiding, maar je zou wel e-mails door moeten lezen en persoonlijk antwoord dienen te geven als dit nodig is (bij boze klanten bijvoorbeeld).

Verdiensten in overleg


Graag willen wij weten:

Voor hoeveel uur ben jij per week beschikbaar?

Kan jij minimaal 5 dagen per week de klantenservice afhandelen?

Heb je ervaring met klantenservice werk?

Je krijgt toegang tot een paar systemen. Heb je weinig technische kennis om met systemen om te gaan? Je hoeft geen specifieke kennis te hebben, maar duidelijk atechnische mensen huren we liever niet in.