Domeinnamen:
- online-wear.nl
- online-underwear.nl
- online-swimwear.nl
- online-sleepwear.nl
- online-legwear.nl

Domeinen zijn apart verkrijgbaar:
Nee, uitsluitend als set.

Bijkomende informatie:
- Prijs is exclusief btw (op factuur).
- Verhuizing na ontvangst betaling.