Betreft een particulier verkoop (geen btw)
kwitantie mogelijk indien gewenst