Het is mogelijk om tegen betaling een artikel te plaatsen op het blog met als thema vakantie en recreatie. In het artikel mag je uiteraard een tekstlink verwerken. Hier de verdere specificaties:

· Aanleveren van uniek geschreven artikel (grote tussen de 300 en 1.000 woorden) door opdrachtgever zelf
· Artikel moet informatief zijn en aansluiten bij de website en het company blog
· Verwerken van één tekstlink in het artikel (geen casino, seks, etc. gerelateerde websites)
· Eventueel (in overleg) nog een externe informatieve link (bijv. Wikepedia) en/of interne link
· Het blogartikel (+ de tekstlink) heeft een permanent karakter. (tenzij anders afgesproken)
· De prijs voor het aanleveren van een blogartikel met interne tekstlink bedraagt € 95,-- (excl. Btw)

Wil je weten om welke website/blog het gaat? Laat het dan even weten.