L.S.,

Ik probeer een tweede WP te installeren in een subdomein op een IIS-hostingomgeving (Vevida). Deze installatie staat in een /domeinB/ submap van domeinA, en domeinB.domeinA.nl toont Wordpress uit de submap, met de juiste permalinks en alles.

Enige probleem is dat geüploade media steeds een 404-fout geven. De bestanden worden correct geupload en verschijnen in de map (dus schrijfrechten e.d. staan goed?) alleen wanneer ze via de subdomein-route benaderd worden, werkt het niet. In de backend werken sommige plugins zoals Updraftplus niet naar behoren omdat ze diverse assets zoals CSS- en JS-bestanden niet kunnen laden, waarvan ik vermoed dat dat een gerelateerd probleem is.

De web.config in de root van domeinA (waar de primaire WP draait):Code:
<matchurl=".*"/>

   <conditionslogicalGrouping="MatchAll">

    <addinput="{REQUEST_FILENAME}"matchType="IsFile"negate="true"/>

    <addinput="{REQUEST_FILENAME}"matchType="IsDirectory"negate="true"/>

   </conditions>

   <actiontype="Rewrite"url="index.php"/>

Tevens staat er een .htaccess met o.a. deze redirect:

Code:
RewriteEngineOn
RewriteCond%{HTTP_HOST}^(domeinB)\.domeinA\.nl$
RewriteCond%{PATH_INFO}!^/domeinB
RewriteRule(.*)/%1/$1 [L]

/domeinB/wp-content/ heeft schrijfrechten ingesteld. Moeten er extra regels in web.config worden ingesteld? Zo ja, welke?