Website gemaakt in Smarty heeft wat aanpassingen nodig: draait nu op php5.x, moet aangepast naar php7.x
Aanmeldformulier heeft captcha nodig, wordt nu misbruik van gemaakt.