Adverteren op 123lesidee.nl
Wilt u uw bedrijf of website onder de aandacht brengen bij onze bezoekers, dat kan! Volgens Google Analytics hebben wij +/- 25000 unieke bezoekers per maand en 90% van onze bezoekers is vrouw.PA=37 DA=26

Advertentieruimte op druk bezochte onderwijssite.-newtfnr046-png


Er zijn vijf mogelijkheden om te adverteren:

1 Site van de week uw site komt bovenaan elke pagina als een tekstlink te staan: prijs €20,00 per 4 weken
2 Indexpagina uw banner komt onderaan de indexpagina te staan: prijs €20,00 per 4 weken.
3 Hoofdcategorieen uw banner komt bovenaan alle 36 hoofdcategorieen te staan: prijs €25,00 per 4 weken
4 Subcategorieen uw banner komt bovenaan alle honderden subcategorieen te staan: prijs €40,00 per 4 weken
5 Hoofd en subcategorieen uw banner komt bovenaan alle paginas te staan: prijs €50,00 per 4 weken

Interesse dan kunt u op volgende url link en/of banner versturen: https://123lesidee.nl/index.php/site/advertise